Турківська районна рада

Всеукраїнський тиждень права: права платників податків

Щороку в нашій країні проходить Всеукраїнський тиждень права, під час якого відбуваються заходи, які спрямовані на підвищення рівня правової культури населення. Цьогоріч такий тиждень проходитиме з 10 грудня по 14 грудня. В рамках його проведення Турківська ДПІ Самбірського управління ГУ ДФС у Львівській області  надає роз’яснення з актуальних питань реалізації прав і свобод людини та правозахисної діяльності в органах ДФС.    Отже, розглянемо права платників податків. 
     Права платників податків встановлено Податковим кодексом України (далі – ПКУ). Відповідно до положень статті 17 ПКУ платники податків мають право:  
- безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю; 
- представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника; 
- обирати самостійно, якщо інше не встановлено ПКУ, метод ведення обліку доходів і витрат; 
- користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленим ПКУ; 
- одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених ПКУ; 
- бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тесту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому ПКУ; 
- оскаржувати рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію; 
- вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків; 
- на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами; 
- на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів; 
-    самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено ПКУ; 
 -      реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені ПКУ та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв'язку;
-    на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку; 
- подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення технічних проблем у роботі електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом). 
        Платники податків мають також інші права, передбачені законом. 
Начальник Турківської ДПІ
Самбірського управління                                                             М. ПАВЛОВИЧ

 « повернутися до списку подій