Турківська районна рада

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генеральних планів Сіл Сянки та Беньова Сянківської сільської ради Турківського району

Переглядів: 1593

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генеральних планів Сіл Сянки та Беньова Сянківської сільської ради Турківського району

1.    Замовник CEO: Сянківська сільська рада
82537, с. Сянки, E-mail: syanki82537@ukr.net
2.    Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:
Генеральні плани сіл Сянки та Беньова розробляється згідно з рішеннями Сянківської сільської ради від 31.12.2015 р. №26 та №27. При розробленні генеральних планів враховується Схема планування території Львівської області, Генеральна схема планування території України, стратегії та програми економічного, екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація містобудівного та земельного кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.
Генеральні та Беньова Сянківської сільської ради є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Сянківської сільської ради.
Генеральнй план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального    призначення території,    формування
системи громадського обслуговування населення, організації інженерно- транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.
Генеральними планами сіл Сянки та Беньова вирішуються наступні питання:
- обгрунтування майбутніх потреб і    визначення    переважних напрямів використання територій; 
-    урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного,санітарного,екологічного, природоохоронного, протипо-жежного та іншого законодавства;
-    обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;
-    забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;
-    визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно- оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та іншевикористання;
-    розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;
-    розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.
З наведених питань, окрім генерального плану населеного пункту розроблений розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час та особливий період».
3.    Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів): умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.
На підставі генерального плану населеного пункту в майбутньому будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19 Закону, зокрема, визначають:
- функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
- містобудівні умови та обмеження;
- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; о    черговість та обсяги інженерної підготовки території;
- систему інженерних мереж;
- порядок організації транспортного і пішохідного руху; о порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у
формуванні екомережі;
- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.
Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:
- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);
охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.
Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.
В генеральному плані села Сянки планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами від наступних об’єктів:
-    кладовище - 300 м;
-    Самбірська дистанція електропостачання РФ ВП «Львівзалізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;
-    лісові масиви Боринського ДЛГП «Галсільліс» та Держлісфонду з охоронними зонами 50 м;
-    залізничні колії - 100 м;
-    національний автошлях державного значення Н-13 Львів-Самбір- Ужгород - 100 м зі смугами відведення 34 м (17 м праворуч та 17 м ліворуч від осі автодороги);
-    автодорога районного значення С141911 Сянки-(Львів-Ужгород) зі смугами відведення 28 м (14 м праворуч та 14 м ліворуч від осі автодороги);
-    автодорога районного значення СІ41935 Біньова-Сянки зі смугами відведення 26 м (13 м праворуч та 13 м ліворуч від осі автодороги);
-    повітряна лінія електропередач ПЛ 220 кВ з охоронними зонами 25 м в обидві сторони від крайніх проводів;
-    повітряна лінія електропередач ПЛ 110 кВ з охоронними зонами 20 м в обидві сторони від крайніх проводів;
-    повітряна лінія електропередач ПЛ 10 кВ з охоронними зонами 10 м в обидві сторони від крайніх проводів;
-    струмки з прибережними захисними зонами 25 м по обидві сторони.
4.    Ймовірні наслідки стратегічної екологічної оцінки Вздовж кордону протікає р. Сян з прибережними захисними смугами 100 м, яка також протікає і по території сусідньої держави Польщі.
5.    Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено контексті CEO генеральних планів сіл Сянки та Беньова Сянківської сільської ради Турківського району Львівської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.
6.    Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: на території села Сянки знаходиться дільнича залізнична станція РФ ВП «Львівзалізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з наступними існуючими територіями та будівлями:
-    Самбірська дистанція електропостачання;
-    локомотивне депо огляду локомотивів;
-    пункт технічного огляду вагонів ВП «Ужгородське вагонне депо»;
-    насосна фільтрувальна станція;
-    майстерня ВП «Львівське теруправління»;
- очисні споруди.
7.    Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: повітряні лінії (ПЛ) електропередач напругою 35 кВ і вище слід розміщувати за межами сельбищних територій, а при реконструкції територій населених пунктів - передбачити винесення існуючих ПЛ за
межісельбищних територійвідповідно п. 11.3.9 ДБН Б.2.2-12:2018.
8.    Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
9.    Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:
Сянківська сільська рада Турківського району Львівської області.
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та генеральний план населеного пункту оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.
Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється Сянківською сільською радою і не може становити менш як 15 днів з дня оприлюднення, відповідно до п. 4 та п. 5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Сянківська сільська рада Турківського району.

Сільський голова                                   С.М.Бабунич
 « повернутися до списку новин